Dây mồi

Loại : Phụ kiện ,

Liên Hệ

Số lượng :

Dây mồi 

Dây mồi ống : đối với ống có đường kính nhỏ hơn 80mm trong lòng ống có một cuộn dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2mm.

- Đối với ống có đường kính lớn hơn 100mm trong lòng ống có 1 cuộn dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày 0,3mm.Khi thi công dây mồi trong đường ống có tác dụng mồi 1 đầu kéo cuộn cáp qua bởi vì trong quá trình thi công ống đã lấp xuống trong lòng đất.Nếu không có dây mồi các đơn vị thi công không thể kéo cáp luồn vào ống từ đầu này qua đầu bên kia được.