Gối đỡ ống

Loại : Phụ kiện ,

Liên Hệ

Số lượng :

Gối đỡ ống 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất Việt Nhật xin giới thiệu quý khách hàng về tính năng và công dụng của phụ kiện gối đỡ ống như sau :

1.Công dụng của gối đỡ ống được dùng để tạo cố định và tạo khoảng cách chắc chắn các đường ống HDPE với nhau.

2.Khi chưa lắp đặt một bộ gối đỡ ống tách rời nhau các mặt tiếp xúc có các mấu chốt và đường rãnh trượt để khi lắp đặt chúng sẽ ăn khớp và kết nối lại tạo thành một khối hình vuông bao quanh mặt ống lại.